SAFİR DANIŞMANLIKDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ
Hoşgeldiniz :
İcra ve İflas Hukuku
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 6.7375
6.7496
€ EURO 7.3253
7.3385
¥ JPY 6.1691
6.2100
£ GBP 8.2889
8.3321
--counter--
Safir Avukatlık
İcra ve İflas Hukuku borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku; borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi, koşullarının oluşması halinde iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir. Borçlu tarafın haksız bir icra veya iflas takibi karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği ve devamında hangi süreçlerin işleyeceği, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için hangi hukuki imkanlara sahip olduğu, borçlu tarafın mallarının nasıl haczedileceği ve ne şekilde parayı çevrileceği, hangi koşullar gerçekleştiğinde iflasının talep edilebileceği gibi konularda şahıs ve şirketlerin etkili hukuki yardım alması büyük önem teşkil etmektedir.

Safir Hukuk Bürosu; müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem alacaklı hem de borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

•İcra takiplerinin başlatılması

•Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip

•İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip

•Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip

•İlamlı takip

•İcra takip işlerinin yürütülmesi

•İmzaya ve borca itiraz

•Şikayet

•İstirdat davası

• Haciz

• Menfi tespit davası

• İstihkak davası

• İtirazın iptali davası

• Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi

• İyileştirme projesi

• İflas masasının kurulması

• Maaş haczi müzekkereleri

• İflasın verilmesi

• İflasın ertelenmesi

• Konkordato ilanı

 

Etiket: Borçlar Hukuku  Ticari Hukuk  İcra ve İflas Hukuku  İş Hukuku  Medeni Hukuk  Bilişim Hukuku  Ceza Hukuku 

 Kişisel Verilen Korunması Kamu İhale ve Sözleşmeleri  İdari Hukuku Vergi Hukuku  Yabancı Yatırımlar