SAFİR DANIŞMANLIKDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ
Hoşgeldiniz :
GELİR VERGİSİ İADESİ
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
--counter--
İKALE SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA KESİLEN HAKSIZ GELİR VERGİLERİNİN İADESİ

İkale sözleşmeleri, işverenler ile işçiler arasında mevcut iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile belli bir ödeme karşılığında sona erdirilmesi amacıyla yapılmaktadır. İşbu sözleşmeler gereğince işverenler tarafından işçilere ek paket, ek ödenek vb. isimler adı altında tazminat ödemeleri yapılmakta ve bu ödemeler üzerinden haksız olarak gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. İşbu ödemeler ücret niteliği taşımadığından gelir vergisi kesintisileri haksız ve hukuksuzdur. Lakin bu kesintiler haksız olduğundan 27.03.2018 tarihi itibari ile ikale sözleşmeleri kapsamında işçilere ödenen tazminatlar üzerinden kesinti yapılması durdurulmuştur. Ancak 27.03.2018 tarihinden önce ve beş yıllık zamanaşımı içerisinde yapılan ikale sözleşmeleri için işbu kesintilerin iadesi mümkündür.

Bu kapsamda bahsi geçen tarihler arasında yapılan ikale sözleşmeleri için yapılan haksız gelir vergisi kesintilerinin iadesi için öncelikle işverenin bağlı bulunduğu ve dolayısıyla haksız kesintiyi yapan vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun, tebliğden itibaren vergi dairesi tarafından 60 gün içerisinde cevaplanmaması veya olumsuz cevaplanması yani her halukarda talebin reddi halinde başvuru yapılan vergi dairesinin bulunduğu yere bağlı vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Bilahare davanın kabulü halinde, mahkeme kararının yerine getirilmesi ve haksız olarak kesilen vergilerin iadesi için tekrardan vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Asıl sorun bu aşamada başlamaktadır. Çünkü vergi daireleri tarafından mahkeme kararı ile iade edilmesi gereken kesintiler ne yazık ki sürüncemede bırakılmakta, ana para, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri geç ödenmekte daha da ötesi bu ödemeler toplu olarak değil ayrı ayrı ve aylar süren bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Oysaki IYUK 28. Madde gereğince başvurunun tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde vergi daireleri tarafından bu iadelerin tamamının ve yargılama giderlerinin (ana para, faiz, masraf ve vekalet ücreti) ödenmesi zorunludur. Bu aşamada izlenmesi gereken yol, 30 gün içerisinde mahkeme kararını yerine getirmeyen idare (Davalı Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı) aleyhine genel hükümlere göre icra takibi başlatmaktır.

Sonuç olarak 27.03.2018 tarihinden önce ve geriye dönük beş yıl içerisinde yapılan ikale sözleşmeleri kapsamında işçilere ödenen tazminatlar üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi haksız ve hukuka aykırı olup faizi ile iadesi mümkündür.