SAFİR DANIŞMANLIKDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ
Hoşgeldiniz :
TEMİNAT SENEDİ
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
--counter--
TEMİNAT SENEDİ

Borcu olmadığını iddia eden yan, takip konusu senedin teminat senedi olduğunu ve bu senetten kaynaklı olarak borçlu olmadığını iddia etmektedir. Senedin üzerinde salt “teminat senedidir” yazması yeterli değildir. Davacı yanın bu iddiasını yazılı bir sözleşme ile ayrıca ve açıkça ispatlaması gerekmekte olup; eğer bahse konu senet, teminaten verilen bir senet ise, bunun neyin teminatı olduğunun ayrıca ve açıkça bir sözleşmede yazması gerekmektedir. Senedin arkasında “teminat senedidir, …” yazması gerek yasanın gerekse Yargıtay’ın aradığı açıklık şartını taşımamaktadır. (Yargıtay 12. H.D. 2007/5061 E.,2007/6272 K., Yargıtay 12. H.D. 1998/2346 E.,1998/3140 K.)